STUDIOUS SCHOLARSHIP – AM INDUSTRIES VIETNAM

STUDIOUS SCHOLARSHIP PROGRAM OF AM INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD

AM Industries Vietnam specializes in manufacturing and exporting metal products as well as supplying industrial services to the developed countries on the world. Although our company was established and officially launched at the beginning of 2019, it’s always our pleasure to give a little contribution to the development of the young generation to build a strong prosperous Vietnam.

In order to encourage and motivate students who have difficult circumstances and also support more conditions for their study and education process, we would like to launch the program VI EM HIEU HOC.am-industries-vietnam-studious-scholarship

Through the program, students will have more opportunities to achieve their dreams and ambitions towards a bright future.

It’s not easy to have knowledge naturally; on the contrary, it is through education and training to obtain. Education contributes importantly to forming and developing personality. Studious scholarship VI EM HIEU HOC is a little contribution to our company to community activities. Hopefully, this program will help disadvantaged children feel secure to go to school, reach their dreams and become useful people for society.

We would like to call upon AM members freely to offer cases who need to receive studious scholarship grants VI EM HIEU HOC.

1. Scope of application:

 • Children aged 6-17 years old and school attendance.
 • Prioritize employee children inside the Company.
 • Poor and difficult families in Dong Nai province are introduced by the Company’s employees.

2. Studious scholarship value: Consider each particular case.

am-industries-vietnam-studious-scholarship-1

3. Number of Scholarships: Unlimited.

4. Studious scholarship Review Documents:

 • Request form for scholarship “VI EM HIEU HOC” (as an attached form).
 • Latest school-year report (copied, notarized)
 • 01 photo 3×4
 • Related documents (Diploma, Certificate of merit, … if any)
 • Certificate of difficult family (if any)

5. Time of submission for acceptance of a studious scholarship: Unlimited, applied from 07/01/2020.

6. For details, suggestions and submissions, please contact:

AM INDUSTRIES VIETNAM
Ms. Chau Tran – HR Department
M: +84 908 453 441
E:   chau.tran@aminds.com
—————————————————————————————————————————-

Vietnamese below:

THƯ GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY TNHH AM INDUSTRIES VIỆT NAM

VÌ EM HIẾU HỌC

Các anh chị em công nhân viên AM Industries Vietnam thân mến!

Nhằm khuyến khích và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn tạo thêm điều kiện trong quá trình học tập và giáo dục, Công ty phát động chương trình VÌ EM HIẾU HỌC.

Thông qua chương trình, các em sẽ có thêm cơ hội thực hiện được ước mơ và hoài bão của bản thân, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Chúng tôi kêu gọi các anh chị em công nhân viên trong công ty mạnh dạn đề xuất các trường hợp cần nhận trợ cấp học bổng VÌ EM HIẾU HỌC.Tri thức con người không phải tự nhiên mà có; trái lại, phải thông qua giáo dục và đào tạo mới có được. Giáo dục góp phần quan trọng hình thành và phát triển nhân cách con người.

am-industries-vietnam-studious-scholarship

Chương trình VÌ EM HIẾU HỌC là một phần đóng góp nhỏ của Công ty chúng ta vào hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Hy vọng chương trình này sẽ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường, hiện thực hoá ước mơ và trở thành những người có ích cho xã hội.

Chúng tôi kêu gọi các anh chị em công nhân viên trong công ty mạnh dạn đề xuất các trường hợp cần nhận trợ cấp học bổng VÌ EM HIẾU HỌC.

1. Phạm vi áp dụng:

 • Trẻ em có độ tuổi từ 6 – 17 và đang đi học.
 • Ưu tiên cho con em của công nhân viên tại Công ty.
 • Gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được sự giới thiệu của CNV Công ty.

2. Giá trị Học bổng: Xét theo từng trường hợp cụ thể với mức tương ứng. am-industries-vietnam-studious-scholarship-1

3. Số lượng Học bổng: Không giới hạn.

4. Hồ sơ xét Học bổng:

 • Phiếu đề xuất cấp học bổng “VÌ EM HIẾU HỌC”.
 • Bảng điểm năm học gần nhất (có thể nộp bảng photo)
 • 01 hình 3×4
 • Các giấy tờ ưu tiên khác có liên quan (giấy khen,… nếu có)
 • Bản photo Sổ Hộ nghèo, cận nghèo (nếu có)

5. Thời gian nộp hồ sơ xét học bổng: Không giới hạn, áp dụng từ ngày 01/07/2020.

6. Các đề xuất, tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ:

AM INDUSTRIES VIỆT NAM
Ms. Trần Mỹ Châu – Phòng Nhân Sự
M: +84 908 453 441
E:   chau.tran@aminds.com

FEATURED NEWS